واشر سرسیلندر | رفع عیب سوختن واشر سرسیلندر پژو

seoupdate
Posts:14
Joined:Wed Jun 17, 2020 7:49 am
واشر سرسیلندر | رفع عیب سوختن واشر سرسیلندر پژو

Post by seoupdate » Wed Jun 24, 2020 7:12 am

Imageدلایل سوختن واشر سرسیلندر در خودرو های ایرانیموتور xu7 که در کشور ایران بر روی خودروهای 405، پارس و سمند نصب شده است به طور کلی دلایل سوختن واشر سرسیلندر این موتور به دو عیب مربوط میشود :
  • پیچهای سرسیلندر پژو به خوبی نقاط اتصال رو سفت نمیکند.
  • بوشهای این موتور از نوع تر میباشد که اگر توجه کرده باشید پس از جا زدن به طرفین مقداری خلاصی دارد که فقط توسط قرار گرفتن سرسیلندر محکم میشود.

وسیله جدید کارگاه مکانیکی اهورا برای رفع عیب سوختن واشر سرسیلندر


  • محصول اول ما پیچهای جدید سرسیلندر پژو هستند که با کمترین اصطکاک بیشترین نیرو و فشار رو بر روی سرسیلندر و واشر سرسیلندر وارد میکند و باعث جلوگیری از سوختن واشر سرسیلندر میشوند.
  • محصول دوم ما که فیکسچر مقاومتی سیلندر و بوشها میباشد از قسمت بیرون به دیوارهای سیلندر تکیه کرده و از داخل دور تا دور بوش سیلندرها را مهار میکند و بوشها را به طور قائمه بدون حرکت در جای خود نگه میدارد.
ما با طراحی و ساخت این دو محصول توانسته ایم ایراد این موتور را بر طرف کنیم و مشکلات اساسی این موتور را بهبود ببخشیم.

منبع https://ahoura-workshop.ir/

Post Reply